feb 25

Vi Två tackar för en trevlig eftermiddag

Det var roligt att se att det kom så mycket folk.
Det har kommit fler personer för varje gång.
Även de som inte kan dansa av olika orsaker, satt med och sjöng och höll takten.

Härligt, tycker vi.

Nästa dans blir den 24 mars, men då startar dansen klockan 13.00 och INTE 12.30 som på annonserades denna dag.